ศาสตร์บทประพันธ์

ศาสตร์ความรู้ชั้นครูจาก : คุณหญิงวิมล ศิริไพบูลย์

นามปากกาว่า ทมยันตี นักประพันธ์นวนิยายชาวไทย มีผลงานเด่น เช่น คู่กรรม, ทวิภพ, ค่าของคน, อุบัติเหตุ, ดาวเรือง, ล่า, เวียงกุมกาม, พิษสวาท, ดั่งดวงหฤทัย, คำมั่นสัญญา, พี่เลี้ยง, เลือดขัตติยา, ใบไม้ที่ปลิดปลิว, รอยมลทิน, โสมส่องแสง และอื่น ๆ ซึ่งมีการสร้างเป็นภาพยนตร์และละครโทรทัศน์หลายยุคหลายสมัย จนได้รับการแต่งตั้งเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาวรรณศิลป์ ประจำปี พ.ศ. 2555

ศาสตร์การแสดง

ศาสตร์ความรู้ชั้นครูจาก : พ่อรอง เค้ามูลคดี

นักแสดงชายชาวไทย ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ภาพยนตร์-ละครโทรทัศน์)
ประจำปี พ.ศ. 2560 นักแสดงอาวุโส และนักพากย์ มีชื่อเสียง ได้รับรางวัลเชิดชูเกียรติปูชนียบุคคล
ด้านภาษาไทยและผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น เนื่องในปีรณรงค์การใช้ภาษาไทย เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550, รางวัลราชบัณฑิตยสถานสรรเสริญ สาขานักแสดงประกอบชาย จากเรื่อง “ปู่ณัฐ” ประจำปี พ.ศ. 2555, ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์ ชั้นที่ 4 จตุตถดิเรกคุณาภรณ์ (จ.ภ.) พ.ศ. 2564

ประกาศ

หากผู้เรียนท่านใดยังกรอกรายละเอียดบัญชีไม่ครบสามารถคลิกที่ปุ่ม “ตั้งค่าบัญชี”